9/21/2012

Valentine a Jessi

Na speciální výstavě v Záhorovicích se náš Valentinek potkal s maminkou a zápozovali spolu a moooc jim to slušelo.
At the special show in Zahorovice meet our Valentine mother Jessi and they got together wonderfull picture.