3/24/2012

KVP Praha

Na této výstavě si Archie Briliant z Madaskaru převzal titul Klubový šampion.
---
Archie Briliant z Madaskaru's got a title of Club champion on this show.